Sosny

Sosny

Pinus aristata - sosna oścista
Rodzina: Pinaceae - sosnowate Występuje na niewielkim obszarze Gór Skalistych w Stanach Zjednoczonych, w Polsce uprawiana od 1866 r. Drzewa tego gatunku osiągają wiek 2000 lat! Niewielkie, bardzo wolno rosnące, kilkudziesięcioletnie okazy mają kilka metrów wysokości. Korona nieregularna, luźna, gałęzie bardzo długie i słabo rozgałęzione, natomiast przez wiele lat pokryte igłami, które opadają dopiero po kilkunastu latach. Igły zebrane po 5, długości do 4 cm , ułożone ściśle razem -jakby sklejone, ciemnozielone, pokryte grudkami białej żywicy. Szyszki rodzi już w stosunkowo młodym wieku, niewielkie, jajowate, mocno ożywiczone, z długimi, cienkimi, łamliwymi wyrostkami na każdej łusce. Drzewo bez specjalnych wymagań środowiskowych, lubi pełne nasłonecznienie, odporne na mróz, suszę i upał.
Pinus cembra - limba Gatunek krajowy, chroniony, rośnie w części Alp i Karpat. Bardzo wolno rosnące drzewo, osiąga w starym wieku wysokość około 20 m. Korona gęsta, kopulasta, w kształcie głowy cukru; pędy kosmato owłosione, igły zebrane po 5, długości do 10 cm, sztywne, ciemnozielone; szyszki ciężkie, jajowate, długości do 8 cm, dojrzewają na przełomie drugiego i trzeciego roku, nasiona duże, orzeszkowate, bez skrzydełek, smaczne i pożywne - ulubiony pokarm orzechówek i wiewiórek. W pełni odporna na ekstremalne warunki klimatyczne, znosi silne wiatry i - w młodości - lekkie ocienienie. Lubi gleby świeże i żyzne, dobrze rośnie także w miastach i regionach przemysłowych.
Pinus heldreichii - sosna bośniacka, sosna dalmatyńska
Rośnie w górach krajów bałkańskich i południowych Włoch, na skałach wapiennych, w Polsce od 1928 r. Wolno rosnące drzewo o gęstej, wąskostożkowatej koronie. Stare egzemplarze dorastają do wysokości 20 m. Igły zebrane po 2, długości do 10 cm, mocne, kłujące, ułożone bardzo gęsto i łukowato wygięte ku szczytowi gałązek; szyszki ułożone zwykle po 2, młode niebieskawoczame, potem jasnobrą-zowe, kuliste, długości do 10 cm. Niedoceniane drzewo, w zastosowaniach bliskie sośnie czarnej, odporne na mróz, suszę, o małych wymaganiach glebowych, wymaga pełnego słońca.
Pinus mugo - kosodrzewina Rośnie w piętrze alpejskim gór środkowej Europy, także w Polsce. Płożący się, zazwyczaj niski - do 2 m wysokości - krzew o pokładających się na ziemi gałęziach, których czubki unoszą się łukowato w górę; igły zebrane po 2, długości zwykle tylko do 4 cm; grube, ciemnozielone, lekko skręcone i skierowane ku szczytowi gałązki; szyszki drobne, zwykle ułożone po kilka w okółkach, błyszczącobrązowe. Wielorakie zastosowania - np. do obsadzania skarp i większych powierzchni. Całkowicie odporna na mróz, wiatry, suszę, wymaga pełnego nasłonecznienia, może rosnąć na skrajnie ubogich, płytkich, bardzo kwaśnych glebach. W uprawie często rośnie bujnie i jest ekspansywna.
Pinus nigra - sosna czarna Rośnie w południowej Europie, północnej Afryce i Turcji (zwykle na glebach wapiennych), w Polsce sadzona od 1821 r. Duże drzewo, dorasta u nas do wysokości 30 m; korona szeroka, zwarta, parasolowata, "ciężka" i przysadzista, konary mocne. Igły zebrane po 2, bardzo mocne i sztywne, długości około 10-15 cm, ciemnozielone. Szyszki jajowate, długości do 8 cm, brązowe. Roślina wytrzymała na mróz, wiatry, suszę, zasolenie ziemi, zanieczyszczenia powietrza, bez wymagań glebowych- idealna sosna do sadzenia w różnego rodzaju terenach zieleni w całym kraju, w miastach i w pasie wydm nadmorskich. Wymaga wiele miejsca, z wiekiem korony stają się coraz szersze.
Pinus strobus - wejmutka, sosna 'Weymouatha Pochodzi ze wschodnich obszarów Ameryki Północnej, w Polsce sadzona od 1798 r. Wysokie drzewo, o ażurowej, w starszym wieku wysoko osadzonej i asymetrycznej - jakby "zdmuchniętej" przez wiatr - koronie; dorasta u nas do wysokości 35 m. Igły zebrane po 5, długości 5-12 cm, delikatne i bardzo cienkie, brzegiem drobno ząbkowane, niebieskawozielone. Szyszki wąskie i długie, mogą mieć długość nawet 20-25 cm, lekko zgięte - "bananokształtne". Roślina dobrze rośnie w całej Polsce, odporna na mróz, wiatry, o małych wymaganiach glebowych, najlepiej rośnie na głębokich, świeżych glebach. Rośnie bardzo szybko. Wrażliwa na rdzę wejmutkowo-porzeczkową, co ogranicza jej stosowanie.
Pinus sylvestris - sosna pospolita Krajowy gatunek. Drzewo wysokości do 30-40 m, o malowniczej, często parasoIowatej koronie i charakterystycznej korze, łuszczącej się żółtymi lub ceglastymi płatami. Igły zebrane po 2, szarozielone, długości 4-7 cm, lekko skręcone i dość sztywne; szyszki zmiennego kształtu i barwy, do 7 cm długości. Sosna pospolita jest całkowicie odporna na mróz, najlepiej rośnie na glebach lekkich, głębokich, kwaśnych; wrażliwa na zanieczyszczenia powietrza i zasolenie.
ODMIANY:
'Fastigiata'
Francuska odmiana, opisana w 1856 r., data wprowadzenia do Polski nie znana. Odmiana o wąskim pokroju, dorasta do wysokości około 10 m. Gałęzie wzniesione skośnie ku górze, ułożone gęsto; igły niebieskawoszare, długości 4-6 cm; szyszki niewielkie, owalne, otwierają się szeroko. Nadaje się do małych ogrodów.

Dane teleadresowe

 

Rawa Mazowiecka
Ul. Krakowska 24i
FAX (0-46) 814-24-65
TEL. KOM. 603-198-513, 609-034-172
E-MAIL: szkolkapotrzebowski@gmail.com

Masz Pytania?

Regulamin plików cookies