ROŚLINY ZIMOZIELONE

ROŚLINY ZIMOZIELONE

Andromeda polifolia L. - modrzewnica zwyczajna
Rodzina: Ericaceae - wrzosowate
ODMIANY:
'Compacta'
Drobna, zwarta krzewinka, dorastająca do wysokości 50 cm. Pędy cienkie, słabo wzniesione, liście wąskie, lancetowate, o długości do 4 cm, sinozielone, spodem sine. Kwiaty małe, różowe, dzbanuszkowate, umieszczone na szczycie pędów. Wymaga kwaśnego i wilgotnego podłoża. Polecany do małych ogródków skalnych i na wrzosowiska.
Berberis buxifolia Lam. ex Poir. - berberys bukszpanolistny
Rodzina: Berheridaceae - berberysowate
Karłowy krzew, wysokości do 0,5 m, o pędach mocno rozkrzewionych, pokrytych trójdzielnymi cierniami. Liście zimozielone. Kwiaty drobne, pomarańczowożółte, pojawiają się w maju. Polecany na niskie, wolno rosnące żywopłoty i ogrody skalne. W Polsce od 1845 r.
Berberis Hookeri Lem. - berberys Hookera Krzew średniej wysokości, do 3 m. Pędy główne wyprostowane, pędy boczne zwisające, pokryte żółtoszarą korą i trójdzielnymi cierniami. Liście zimozielone, długości 4-6 cm, owalnolancetowate, błyszczące, ciemnozielone, spodem białe. Jesienią przebarwiają się na żółty i czerwony kolor. Kwiaty złotożółte, pojawiają się w maju i czerwcu. Owoce czamopurpurowe o długości l cm. Krzew wymaga żyznej gleby i starannej pielęgnacji. Stosowany do nasadzeń w małych ogródkach, a także w zieleni miejskiej. W Polsce od 1927 r.
Berberis hybrido-gagnepainii Suring. - berberys mieszańcowy
ODMIANY:
'Chenault'
Krzew wolno rosnący, wysokości do l m. Liście wąskie, długości 2,5 cm, kolczastoząbko-wane, błyszczące. Kwiaty ciemnożółte. Wrażliwy na mróz, w naszych warunkach wymaga okrycia na zimę. Zalecany do uprawy tylko w województwach zachodnich i na żyznych glebach. W Polsce od 1945 r.
Berberis Julianne Schneid. - berberys Julianny Krzew średniej wysokości - do l m, o kulistym pokroju. Gałązki z licznymi trójdzielnymi cierniami. Liście szerokolancetowate, ciemnozielone, błyszczące, ząbkowane. Kwiaty żółtopomarańczowe, zwisające na długich szypułkach. Owoce granatowe z nalotem. Najodpomiejszy na mróz spośród zimozielonych berberysów. W Polsce od 1924 r.
Berberis x media Grot. - berberys pośredni
ODMIANY:
'Parkjuweel'
Maty krzew, szeroko rozkrzewiony, o wysokości l m. Końcówki pędów zwisające. Ciernie trójdzielne, długości 3 cm. Liście półzimozielone, długości 2-3 cm, wydłużone. Kwiaty żółte, pojawiają się w maju i czerwcu. Owoce wydłużone, czarne i kuliste. Wymaga dobrego, żyznego stanowiska. Stosowany do pojedynczych nasadzeń, w ogródkach przydomowych i nasadzeń miejskich. W mroźniejsze zimy może przemarzać, dlatego wymaga okrycia.
'Redjuweel' Odmiana podobna do poprzedniej, liście ma czerwonawe przez cały okres wegetacji.
Berberis verruculosa Hemsl, et Wils. - berberys brodawkowaty Mały krzew wysokości 1,5 m. Pędy główne wyprostowane, pędy boczne przewieszające się. Pokrój zwarty, prawie kulisty. Liście zimozielone, długości 1-2 cm, jajowate, ciemnozielone, pod spodem niebieskawozielone. Kwiaty złotożółte, pojawiają się w maju i czerwcu. Owoce wydłużone, czarne. Krzew wrażliwy na mróz, dlatego może mieć zastosowanie w województwach zachodniej Polski. W Polsce od 1928 r.
Buxus sempervirens L. - bukszpan wieczniezielony
Rodzina: Buxaceae - bukszpanowate
W naszych warunkach krzew wysokości 2-3 m, gęsty, o kulistym pokroju. Liście drobne, okrągłe, całobrzegie, sztywne, skórzaste. Kwiaty niepozorne. Krzew odporny na suszę, o małych wymaganiach glebowych. Wrażliwy na niskie temperatury. Przemarza podczas surowych zim. Stosowany głównie na żywopłoty.
ODMIANY:
'Aureovariegata' - odm. zlocistopstra
Młode liście całe żółte, starsze z żółtymi plamami. Żółte zabarwienie liści jest szczególnie intensywne u krzewów rosnących w pełnym słońcu. W Polsce od 1806 r.
Cotoneaster dammeri Schneid. - irga Dammera
Rodzina: Rosaceae - różowate
Krzew ścielący się po ziemi, wysokości 40-60 cm. Pędy długie, o skórzastych, zimozielonych, gładkich liściach. Kwiaty pojedyncze, białe, rozwijają się od maja do czerwca. Owoce kuliste, szkarłatne, błyszczące. Stosowany do obsadzania skarp i skalniaków, nasadzeń dywanowych. W Polsce od 1928 r.
ODMIANY:
'Coral Beauty'
Krzew okrywowy, szeroko rozkrzewiony, osiąga wysokość 60 cm. Liście zimozielone, długości 1-2 cm, wydłużone, skórzaste, błyszczące. Kwiaty białe, pojawiają się w lipcu. Owoce kuliste, czerwone, do wiosny utrzymują się na pędach. Bardzo dobra roślina do nasadzeń okrywowych.
Cotoneaster salicifolia Franch. - irga wierzbolistna Krzew Zimozielony, o łukowato wygiętych pędach, dorastający wysokości do 3 - 4 m. Liście wąskoeliptyczne, pomarszczone, błyszczące, długości do 8 cm. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Owoce czerwone, dojrzewają w październiku. Wrażliwy na mróz. Zalecany tylko dla zachodniej części kraju. W Polsce od 1928 r.
ODMIANY:
'Dywan Kórnicki'
Krzew karłowy, ścielący się, wyrastający do 30-40 cm. Liście zielone, długości 2-3 cm, lancetowate, błyszczące. Owoce czerwone, małe drobne. Bardzo dobra roślina okrywowa. Wyselekcjonowana w Szkółkach Kórnickich; w formie piennej została nagrodzona Złotym Medalem na Polagrze 92.
Daphne cneorum L. - wawrzynek główkowały
Rodzina: Thymelaeaceae - wawrzynkowate
Krzew karłowy, ścielący się po ziemi, wyrastający do 30 cm. Liście zimozielone, długości 1-2 cm, lancetowate, ciemnozielone, błyszczące. Różowe, silnie pachnące kwiaty, zebrane w główki na szczytach pędów, pojawiają się w kwietniu i maju. Polecany do ogródków skalnych i pojemników.
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand-Mazz. - trzmielina Fortune'a
Rodzina: Celastraceae - dławiszowate
ODMIANY:
'Emerald'n Gold'
Krzew karłowy, wysokości 30 cm, o pokładających się pędach. Liście małe, owalne, długości 3-5 cm, zielone, z brzegiem żółto obrzeżonym. Na jesień przebarwiają się na kolor poma-rańczowoczerwony. Bardzo dobra roślina okrywowa.
'Emerald Gaiety' Krzew karłowy, wysokości 30 cm, o ścielących się pędach. Różni się od poprzedniej odmiany białą obwódką liścia.
'Variegatus' - odm. pstrolistna Krzew o zielonych, nagich pędach, płożących się. Liście grube, okrągioeliptyczne, biało obrzeżone, o średnicy 4 cm. Na jesień brzeg liści przebarwia się na kolor różowy. Brak specjalnych wymagań w stosunku do warunków środowiska. Stosowany jako roślina okrywowa, również do nasadzeń w pojemnikach. W bezśnieżne zimy wymaga okrycia.
E. f. var. radicans (Sieb.) Rehd. - trzmielina Fortune'a odm. płożąca Krzew o pełzających pędach i ciemnozielonych, grubych, szerokoeliptycznych liściach długości 6-8 cm. W sprzyjających warunkach pokrywa zwartym kobiercem glebę. Pędy przytwierdzają się do podłoża korzeniami przybyszowymi. Odmiana wrażliwa na mróz. W bezśnieżne zimy wymaga okrycia.
Gaultheria procumbens L. - gaulteria rozesłana
Rodzina: Ericaceae - wrzosowate
Roślina okrywowa, dorastająca do 20 cm, o ścielących się po ziemi pędach. Liście zimozielone, długości 2-4 cm, jajowate, ciemnozielone. Jesienią przebarwiają się na krwisty kolor. Kwiaty jasnoróżowe. Owoce okrągłe, czerwone, błyszczące, bardzo efektowne. Polecany do nasadzeń okrywowych, do pojemników. Wymaga żyznej, torfiaste) gleby. W Polsce od 1817 r.
Gaultheria shallon Pursh. - gaulteria indiańska Krzew wysokości do 60 cm. Pędy wyprostowane, gruczołowato owłosione. Tworzy liczne rozłogi. Liście okrągłojajowate, długości do 10 cm. Kwiaty czerwonobiałe, drobne, w zwisających gronach. Owoce czamoczerwone, kuliste, średnicy l cm. Wymaga torfiastej, wilgotnej gleby o odczynie kwaśnym. W Polsce od 1833 r.
Ilex aquifolium L. - ostrokrzew kolczasty Rodzina: Aquifoliaceae - ostrokrzewowate Wysoki krzew, często wielopędowy, wysokości do 10 m. Liście zimozielone, długości 3-8 cm, jajowatolancetowate, ciemnozielone, błyszczące, o brzegu ciemisto ząbkowanym, spodem jasnozielone. Kwiaty białe, pojawiają się w maju i czerwcu. Owoce kuliste, o średnicy 7-10 mm, czerwone. Cenny gatunek o pięknym ulistnieniu. W Polsce centralnej przemarza. Polecany do nasadzeń w małych ogródkach. Wymaga osłoniętego stanowiska. W Polsce od 1806 r.
Ilex pedunculosa Mig. - ostrokrzew japoński Krzew wysokości 5-6 m. Liście silnie błyszczące, całobrzegie, długości 7 cm, ciemnozielone.
Kalmia angustifolia L. - kalmia wąskolistna
Rodzina: Ericaceae - wrzosowate
Gęsty krzew, wyrastający do wysokości l m. Liście skrętoległe, eliptyczne, długości do 6 cm. Z wierzchu ciemnozielone, spodem niebieskozielone. Kwiaty dzwonkowe, o średnicy l cm, różowoczerwone. Polecany do ogródków skalnych i na wrzosowiska. Wymaga żyznych gleb torfowych. W Polsce od 1817 r.
Lavandula angustifolia Mili. - lawenda wąskolistna
Rodzina: Papilionaceae - motylkowe
Krzewinka o wysokości do 50 cm, gęsta, o prosto wzniesionych, silnych, owłosionych pędach. Liście równowąskie, sinoszare, długości do 5 cm, po roztarciu silnie pachną. Kwiaty fioletowoniebieskie, w wyprostowanych kłosach osadzonych na dłu- gich, bezlistnych łodygach. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Wymaga słonecznego stanowiska. Polecany do ogródków skalnych i na niskie rabaty.
Leucothoe walteri (Willd.) Melvin - kiścień wawrzynowy (= L. catesbaei Gray) Rodzina: Ericaceae - wrzosowate Krzew wysokości do 80 cm. Pędy czerwone, łukowato zwisające. Liście jajowatolancetowate, długości 5-12 cm, z zaostrzonym wierzchołkiem. Kwiaty drobne, białe, zebrane w niewielkie grona. Kwitnie w maju. Wymaga kwaśnych, torfowych gleb. Polecany na małe ogródki skalne i wrzosowiska. Może być stosowany jako roślina okrywowa.
Lonicera nitida Wils. - suchodrzew lśniący
Rodzina: Caprifoliaceae - przewiertniowate
Krzew niski, do 80 cm wysoki, słabo rosnący, o pędach cienkich i drobnych, owalnych i błyszczących liściach, długości l ,5 cm. Kwiaty niepozorne, kremowobiałe. Owoce purpurowe, owalne. Krzew bardzo oryginalny. Wrażliwy na mróz. Wymaga żyznej, wilgotnej gleby i osłoniętych stanowisk. Polecany do małych ogródków i na niskie żywopłoty.
Lonicera pileata 0liv. - suchodrzew chiński Krzew do l m wysokości, o gęstych, wachlarzowate ułożonych gałęziach i owłosionych pędach. Liście drobne, matowozielone, wąskoeliptyczne, długości 2-3 cm. Kwiaty jasnożółte, długości l cm. Owoce okrągłe, purpurowofioletowe. Nie ma większych wymagań glebowych. Odmiana polecana do zachodniej części kraju. Wrażliwa na mróz.
Mahonia aquifolium (Prush) Nutt. - mahonia pospolita
Rodzina: Berberidaceae - berberysowate
Krzew wysokości do l m, o dużych, pierzastych, blaszkowatych liściach, odznaczających się ząbkowanym brzegiem. Kwiaty żółte w gęstych wiechach na wierzchołkach pędów. Kwitnie w maju i czerwcu. Owoce pojawiają się we wrześniu, są granatowoczarne, pokryte sinym nalotem. Krzew ma małe wymagania glebowe. Odporny na mróz. Dobrze rośnie w miejscach zacienionych. W Polsce od 1839 r.
Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc. - runianka japońska
Rodzina: Buxaceae - bukszpanowate
Krzewinka wysokości do 30 cm. Rozrasta się za pomocą rozłogów. Pędy nagie, mięsiste, zielone. Liście grube, odwrotniejajowate, długości do 10 cm, na wierzchołku ząbkowane. Kwiaty drobne, niepozorne. Roślina odporna na mróz. Znosi silne zacienienie. Wymaga żyznej, wilgotnej i niezachwaszczonej gleby. Polecana jako roślina okrywowa do małych ogródków i do rekultywacji parków.
ODMIANY:
'Variegata' - odm. pstra
Rośnie nieco słabiej, liście biało obrzeżone.
Pernettya mucronata (L. f.) Gaudich. - pernecja chilijska
Rodzina: Ericaceae - wrzosowate
Gęsty krzew wyrastający do wysokości 30 - 45 cm. Liście jajowatoeliptyczne, długości 2 cm, wąskie, skórzaste, błyszczące. Kwiaty drobne, o dzwonkowatej koronie. Owoce białe, lila, czerwone, kuliste, bardzo dekoracyjne. Krzew bardzo wrażliwy na mróz - wymaga dobrego okrycia na zimę.
Pieris floribunda (Pursh) Benth. et Hode. f. - pieris amerykański
Rodzina: Ericaceae - wrzosowate
Maty krzew, szeroko rozkrzewiony, wysokości do 2 m. Liście długości 6-8 cm, eliptyczne do wydłużonych, ciemnozielone. Kwiaty białe, pojawiają się w kwietniu i maju, zebrane w wiechy długości 10 cm. Wymaga kwaśnej, torfowej gleby. Mało wytrzymały na suszę. Polecany do ogródków skalnych i do nasadzeń w parkach. Dobrze rośnie w cieniu.
Pieris japonica (Thunb.) D. Don. - pieris japoński Krzew o wyprostowanych pędach, wysokości do 3 m. Liście odwrotniejajowate, długości 3-8 cm, skórzaste, błyszczące, wiosną brązowe lub czerwone. Kwiaty białe, zebrane w szczytowe, gęste wiechy, długości 12 cm. Kwitnie od lutego do maja. Piękny krzew, niestety wrażliwy na mróz i suszę. Wymaga kwaśnej gleby.
Prunus laurocerasus L. - laurowiśnia wschodnia
Rodzina: Rosaceae - różowate
ODMIANY:
'Otto Luyken'
Rośnie nieco słabiej od następnej, do wysokości 2 m. Liście ma trochę mniejsze, ciemnozielone. Białe kwiatostany ukazują się w początkach czerwca.
'Schipkaensis' Krzew średniej wielkości, wysokości do 3 m. Liście grube, skórzaste, szerokoeliptyczne, długości do l m. Kwiaty białe, pojawiają się obficie w maju, zebrane w grona 8 cm długie. Kwitnienie często powtarza się w jesieni. Owoce kuliste, czarne, o średnicy l cm. Wymaga żyznych gleb, ciepłych, osłoniętych stanowisk. Polecany tylko dla zachodniej Polski.
'Rotundifolia' Zwarty, gęsty, szeroko rozgałęziony krzew. Liście duże i szerokie, silnie błyszczące.
Viburnum rhytidophyllum Hemsl. - kalina sztywnolistna
Rodzina: Caprifoliaceae - przewiertniowate
Wysoki krzew, wyrasta do 4 m. Główne pędy wzniesione, boczne zwisające. Liście błyszczące, spodem szarożółte. Kwiaty kremowobiałe, zebrane w szerokich, płaskich baldachach. Owoce wydłużone, czerwone, później czarne. Nie ma większych wymagań glebowych. Polecany do nasadzeń parkowych jako soliter, czyli pojedynczy okaz. Krzew średniej wielkości. Liście eliptyczne, długości 5-10 cm, błyszczące, ciemnozielone, od spodu białe, filcowate. Kwiaty kremowobiałe. Odmiana odporna na mróz.
Vinca major L. - barwinek większy
Rodzina: Apocynaceae - toinowate
Krzewinka bujnie rosnąca, ze wznoszącymi się pędami. Liście owalne, długości 2,5-7 cm, błyszczące, ciemnozielone. Kwiaty jasnoniebieskie, średnicy do 4 cm, pojawiają się w maju i czerwcu. Ma zastosowaniue jako roślina okrywowa w miejscach zacienionych. W mroźne zimy może przemarznąć, dlatego wymaga okrycia. W Polsce od 1806 r.
ODMIANY:
'Variegata' - odm. pstrolistna
Liście biało obrzeżone i plamiste. Rośnie słabiej od gatunku. W Polsce od 1833 r.
Vinca minor L. - barwinek pospolity Krzewinka ścieląca się, o płożących pędach. Tworzy gęstą darń. Liście ciemnozielone, skórzaste, eliptyczne. Kwiaty jasnolila, na długich, wyprostowanych szypułkach. Odporna na mróz. Znosi silne ocienienie. Polecana do renowacji parków.
ODMIANY:
'Variegata' - odm. pstrolistna
Odmiana o białej obwódce na liściach. W Polsce od 1806 r.

Dane teleadresowe

 

Rawa Mazowiecka
Ul. Krakowska 24i
FAX (0-46) 814-24-65
TEL. KOM. 603-198-513, 609-034-172
E-MAIL: szkolkapotrzebowski@gmail.com

Masz Pytania?

Regulamin plików cookies